Names of Countries
in Mandarin Chinese

NoCountries汉字 (Hànzì)拼音 (Pīnyīn)
1Afghanistan阿富汗Āfùhàn
2Albania阿尔巴尼亚 Ā'ěrbāníyǎ
3Albania阿尔及利亚Ā'ěrjílìyǎ
4American Samoa美屬薩摩亞Měi shǔ sàmó yǎ
5Andorra安道尔Āndào ěr
6Angola安哥拉 Āngēlā
7Anguilla安圭拉Ān guī lā
8Antarctica南极洲Nánjízhōu
9Antigua and Barbuda安提瓜和巴布达Ān tí guā hé bā bù dá
10Argentina阿根廷 Āgēntíng
11Armenia亚美尼亚Yàměiníyǎ
12Aruba阿鲁巴Ā lǔ bā
13Australia澳大利亚Àodàlìyǎ
14Austria奥地利Àodìlì
15Azerbaijan阿塞拜疆Āsèbàijiāng
16Bahamas巴哈马 Bāhāmǎ
17Bahrain巴林 Bālín
18Bangladesh孟加拉国 Mèngjiālā guó
19Barbados巴巴多斯Bābāduōsī
20Belarus白俄罗斯 Bái'èluósī
21Belgium比利时Bǐlìshí
22Belize伯利兹Bó lìzī
23Benin贝宁Bèi níng
24Bermuda百慕达群岛 Bǎi mù dá qúndǎo
25Bhutan不丹Bù dān
26Bolivia玻利维亚 Bōlìwéiyǎ
27Bosnia and Herzegovina波斯尼亚 - 黑塞哥维那 Bōsīníyǎ - hēisāigēwéinà
28Botswana博茨瓦纳 Bócíwǎnà
29Brazil巴西Bāxī
30Brunei Darussalam 文莱达鲁萨兰国 Wén lái dá lǔ sà lán guó
31Bulgaria保加利亚 Bǎojiālìyǎ
32Burkina Faso布基纳法索 Bù jī nà fǎ suǒ
33Burundi蒲隆地Pú lóng dì
34Cambodia柬埔寨 Jiǎnpǔzhài
35Cameroon喀麦隆Kāmàilóng
36Canada加拿大 Jiānádà
37Cape Verde佛得角Fú dé jiǎo
38Central African Republic中非共和国Zhōng fēi gònghéguó
39Chad乍得Zhàdé
40Chile智利 Zhìlì
41China中国Zhōngguó
42Colombia哥伦比亚 Gēlúnbǐyǎ
43Comoros葛摩Gémó
44Congo, Dem. Rep. (Kinshasa)刚果民主共和国Gāngguǒ Mínzhǔ Gònghéguó
45Congo, Republic of (Brazzaville)刚果共和国Gāngguǒ Gònghéguó
46Costa Rica哥斯达黎加Gēsīdálíjiā
47Côte d'Ivoire (Ivory Coast)科特迪瓦 Kētèdíwǎ
48Croatia克罗地亚 Kèluódìyà
49Cuba古巴 Gǔbā
50Cyprus塞浦路斯 Sāipǔlùsī
51Czechia捷克 Jiékè
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Filed under: Uncategorized

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!